Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování ke dni 1. 6. 2018