Aktualizace metodického postupu k vykazování očkování ke dni 1. 5. 2018