Povinné očkování

Aktuální informace k povinnému očkování

Datum Nadpis
01. 03. 2017 Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 3. 2017
26. 01. 2017 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2017
04. 01. 2017 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2016
Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného, zvláštního a mimořádného očkování od 1. 7. 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 2. pololetí 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 2. pololetí 2016
22. 06. 2016 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2016
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2016
22. 12. 2015 Oznámení o zajištění očkovacích látek pro pravidelná očkování roku 2016 a 2017
15. 12. 2015 Aktualizované znění metodiky ke sjednocení postupu provádění pravidelného očkování proti TBC pro tzv. rizikové skupiny pojištěnců (selektivní BCG vakcinace)
Příloha č. 1 metodiky – Postup kalmetizačních pracovišť (dále KP) při využití BCG vakcíny
13. 05. 2015 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2015 (stav k 5. 6. 2015)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2015
11. 06. 2014 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2014 (stav k 6.6.2014)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra na 1. pololetí 2014
23. 12. 2013 AKTUÁLNÍ INFORAMCE O DOSTUPNOSTI HEXAVALENTNÍ VAKCÍCNY PRO ÚČELY PRAVIDELNÉHO OČKOVÁNÍ OD 1. 1. 2014
20. 11. 2013 Oznámení o zajištění očkovacích látek pro pravidelná očkování roku 2014 a 2015
15. 04. 2012 Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013 (aktualizovaná verze)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra ke stažení (Formulář je v xlsx)
Formulář pro vykazování potřebných údajů do Clearingového centra ke stažení (Formulář je v xls)
25. 01. 2012 Vykazování a úhrady Pravidelné/povinné očkování a očkování rizikových skupin
Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2012 a 2013
06. 01. 2012 Informace pro praktické lékaře a praktické lékaře pro děti a dorost o zajištění očkovacích látek pro povinná očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění