Dohodovací řízení 2020

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2020 probíhá za předsednictví SAS ČR.

Informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na této webové stránce.

Protokoly z jednání jednotlivých segmentů v rámci DŘ o úhradách na rok 2020

http://www.sasp.cz/protokoly-z-dohod-2020

Dohodovací řízení 2020

Analytická komise DŘ

Nadpis Odkaz
AKDR Naklady 2018 1p-2p-slitek
AKDR prezencni listina 26032019
AKDR Produkcni ukazatele Laboratore 2018-1p-2p-slitek
Prezentace AKDR 2019
Tabulky a grafy 1 až 11-2018-2p
Zápis AKDŘ 26032019
Zprava Analyticke komise za rok 2018

Dokumenty

Nadpis Odkaz
Rozvrh jednání zástupců poskytovatelů a zdravotních pojišťoven v rámci DŘ na rok 2020
DR evidence MK Leden 2019
Zpráva Mandátové komise k 22.1.2019
Jednací řád DŘ o hodnotě bodu a výši úhrad
Ověřený zápis z jednání
Prezenční listina DŘ
Pozvánka na zahájení DŘ na rok 2020