Aktuality

Datum Nadpis Odkaz
12. 12. 2018 METODIKA SZP ČR k Číselníku zdravotnických prostředků SZP ČR
DOPLŇUJÍCÍ METODIKA SCHVALOVÁNÍ, VÝDEJE A ÚHRADY INDIVIDUÁLNĚ ZHOTOVOVANÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PROSTŘEDKŮ A JEJICH OPRAV A ÚPRAV
19. 09. 2013 Veřejná výzva pro dodavatele zdravotnických prostředků v souvislosti s přípravou na změnu legislativy v oblasti zdravotnických prostředků
15. 01. 2013 S účinností od 1. 1. 2013 byly provedeny změny v platném číselníku zdravotnických prostředků

(Číselník VZP – ZP) pro některé kategorie zdravotnických prostředků pro stomické pacienty. Pro jednodušší orientaci v novém systém jsme připravili přehled plně hrazených, v rámci úhradových limitů stanovených v Příloze 3C Zákona 48/1997 Sb., jednodílných stomických systémů a sáčků u dvoudílných stomických systémů – viz tabulka. V tabulce jsou uvedeny všechny dodávané pomůcky (zeleně jsou označeny plně hrazené, žlutě s doplatkem do 10%).