Dohodovací řízení 2019

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2019 probíhá za předsednictví OZP.

Informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na této webové stránce.

Dohodovací řízení 2019

Plánování jednání Přípravné fáze
odkaz: https://www.ozp.cz/dohodovaci-rizeni

Nadpis Odkaz
Adresář klíčových rolí DŘ
JŘ DŘ úplné znění 30.01.2018
Zápis z jednání k Jednacímu řádu DŘ
Zápis ze zahajovacího jednání DŘ o výši úhrady ZS pro rok 2019
Pozvánka na zahajovací jednání DŘ