Dohodovací řízení 2018

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2018 probíhá za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na této webové stránce.

Archiv Dohodovacích řízení ZDE.

Dohodovací řízení 2018

Nadpis Odkaz
Závěrečný protokol DŘ 2018
Zápis ze závěrečného jednání DŘ 2018
Pozvánka na závěrečné jednání dohodovacího řízení – 20.6.2017
Zápis z jednání analytické komise ze dne 24.3.2017
Prezenční listina jednání AK DŘ
Zprava analytické komise za rok 2016
Účastníci DŘ – evidence mandátové komise
Harmonogram 2. kola dohodovacího řízení 2018
Harmonogram 1. kola dohodovacího řízení 2018
Zápis ze zahajovacího jednání DŘ pro rok 2018 ze dne 31.1.2017
Pozvánka na zahajovací jednání DŘ dne 31.1.2017
Jednací řád

Ambulantní stomatologická péče

Nadpis Odkaz
Protokol včetně přílohy
Prezenční listina

Ambulantní hemodialyzační péče

Nadpis Odkaz
Protokol
Prezenční listina
Návrh ADS ČR
Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR

Ambulantní gynekologická péče

Nadpis Odkaz
Protokol včetně příloh

Praktičtí lékaři a PLDD

Nadpis Odkaz
Protokol
Návrh SZP ČR
Návrh VZP ČR
Návrh SPL

Zdravotnická záchranná služba a lékařská pohotovostní služba

Nadpis Odkaz
Protokol
Návrh VZP ČR a návrh SZP ČR
Návrh AZZS a AS PPNP- minimální varianta
Návrh AZZS a AS PPNP

Domácí zdravotní péče

Nadpis Odkaz
Protokol včetně příloh

Lázeňská péče a péče v ozdravovnách

Nadpis Odkaz
Protokol
Protokol
Návrh ozdravovny
Návrh VZP ČR
Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR
Návrh SLL

Mimoústavní laboratorní a radiodiagnostická péče

Nadpis Odkaz
Protokol včetně příloh

Mimoústavní specializovaná péče

Nadpis Odkaz
Protokol
Prezenční listina
Návrh SAS
Návrh SZP ČR
Návrh VZP ČR

Akutní lůžková péče

Nadpis Odkaz
Protokol
Návrh VZP ČR
Návrh SZP ČR
Společný návrh AČMN, AKN, SSN
Návrh ANČR

Následná lůžková péče

Nadpis Odkaz
Protokol
Návrh SZP ČR
Návrh VZP ČR
Návrh ANČR
Společný návrh AČMN, AKN, SSN

Fyzioterapie

Nadpis Odkaz
Protokol 1str.
Protokol 2str.
Prezenční listina
Návrh VZP
Návrh SZP ČR
Návrh UNIFY č 1.
Návrh UNIFY č 2.
Účastníci DŘ-evidence mandátové komise 26042017

Zdravotnická dopravní služba

Nadpis Odkaz
Protokol včetně příloh
Účastníci DŘ-evidence mandátové komise 12042017

Lékárenská péče

Nadpis Odkaz
Lékárenská péče