Dohodovací řízení 2017

Dohodovací řízení je institut pro stanovení hodnot bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění, včetně regulačních omezení, mezi zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci příslušných profesních sdružení poskytovatelů, podle § 17 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla jednání a práva a povinnosti účastníků dohodovacího řízení stanoví Jednací řád dohodovacího řízení. Účastníky dohodovacího řízení jsou statutární nebo jimi zmocnění zástupci zdravotních pojišťoven a zástupci profesních sdružení poskytovatelů, jako zástupců smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v jednotlivých skupinách.

Dohodovací řízení o hodnotách bodu, výši úhrad hrazených služeb z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních svolává Ministerstvo zdravotnictví ČR a pro rok 2017 probíhá za předsednictví Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Informace a materiály budou průběžně zveřejňovány na této webové stránce.

Archiv Dohodovacích řízení ZDE.

Dohodovací řízení 2017

Nadpis Odkaz
Účastníci DŘ – evidence mandátové komise
Pozvánka na závěrečné jednání DŘ 2017
Jednací řád DŘ
Účastníci DŘ
Pozvánka na jednání DŘ dne 2. 2. 2016
Návrh ČLK k jednání DŘ dne 2. 2. 2016
Návrh Grémia majitelů lékáren k jednání DŘ dne 2. 2. 2016
Návrh VZP k jednání DŘ dne 2. 2. 2016

Harmonogramy

Nadpis Odkaz
Harmonogram 2. kola dohodovacího řízení 2017 – přípravná fáze
Harmonogram 1. kola dohodovacího řízení 2017

Protokoly a zápisy

Nadpis Odkaz
Závěrečný protokol DŘ – výsledky
Zápis ze závěrečného jednání DŘ 20062016
Protokol STOMATOLOGIE II. kolo DŘ 27052016
Protokol PL,PLDD II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Protokol AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Protokol KOMPLEMENT II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Protokol AKUTNÍ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Protokol HEMODIALÝZA II. kolo DŘ 2017 26. 5. 2016
Protokol ZZS,PPNP,LPS II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Protokol NÁSLEDNÁ PÉČE II. kolo DŘ 26. 5. 2016
Zápis – STOMATOLOGIE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Zápis – PL, PLDD – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Zápis – NÁSLEDNÁ LŮŽKOVÁ PÉČE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Zápis – KOMPLEMENT – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Zápis – AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Zápis – AKUTNÍ LŮŽKOVÁ PÉČE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Protokol – DOMÁCÍ PÉČE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Protokol – ZZS a LPS – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 6. 4. 2016
Protokol – LÉKÁRNY – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Protokol – LÁZNĚ A OZDRAVOVNY – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Protokol – HEMODIALÝZA – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Protokol – GYNEKOLOGIE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Protokol – FYZIOTERAPIE – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Protokol – DOPRAVA – I. kolo dohodovacího řízení ze dne 5. 4. 2016
Zápis z jednání analytické komise ze dne 24. 3. 2016
Zápis z jednání mandátové komise DŘ ze dne 9. 2. 2016
Zápis z jednání ke změnám jednacího řádu DŘ ze dne 2. 2. 2016
Zápis ze zahajovacího jednání DŘ pro rok 2017 ze dne 2. 2. 2016
Protokol z jednání DŘ – vzor